• 07 września 2021
  • Nowości

Dofinansowanie do e-TOLL – ulga podatkowa

Już niebawem, bo od 30 września 2021r system viaTOLL służący do poboru opłat za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, odchodzi w przeszłość. Zastępuje go nowy system e-TOLL, obligatoryjny dla użytkowników pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

W celu złagodzenia skutków finansowych związanych z obowiązkiem dostosowania do nowego systemu, Ministerstwo Finansów, zaproponowało przewoźnikom ulgę podatkową. Nowe przepisy weszły w życie od 29 czerwca 2021r. Zaproponowana ulga dotyczy odliczenia od dochodu w 2021r kosztu urządzeń OBU/ZSL niezależnie od tego, czy był to bezpośredni zakup, użyczenie czy leasing. Odliczeniu podlegają także koszty związane z ich utrzymaniem, tj. koszty abonamentu.

Warunki skorzystania z ulgi

Ministerstwo Finansów wyjaśnia że, maksymalna wysokość ulgi, z jakiej może skorzystać podatnik, to 500 złotych netto na każdy pojazd.

Warunek jest jednak jeden: każdy z samochodów podatnika musi w takim przypadku dokonać w 2021 roku przynajmniej jednego przejazdu płatnym odcinkiem, oraz musi zostać dokonana płatność za taki przejazd drogą elektroniczną.

Termin wdrożenia e-TOLL coraz bliżej. Zapraszamy do kontaktu naszych klientów, celem aktywowania usługi e-TOLL, a nowych, potencjalnych do zapoznania się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami
Polecane produkty